Prikazani svi od ukupno 4 rezultata

Cerone

Pod uticajem biljnog soka oslobađa etilen. Koristi se za ubrzavanje zrenja i lakšu berbu plodova višnje i za ujednačavanje zrenja plodova paradajza. Sme se koristiti samo jednom tokom vegetacije. Ne upotrebljavati ga pre kiše, niti u alkalnoj vodi. pH vode treba podesiti na 6. Nakon berbe na tretiranoj površini (pH ispod 6) ništa ne sme da se seje/sadi narednih mesec dana. Na paradajzu, pri temperaturama iznad 30 oC, može da bude fitotoksičan. LD50 4229. S.O. = III. Ovo je jaka kiselina, pa treba zaštititi oči! Ne sme se kombinovati s drugim preparatima. Karenca: 7 dana višnje i paradajz.

Cerone

Pod uticajem biljnog soka oslobađa etilen. Koristi se za ubrzavanje zrenja i lakšu berbu plodova višnje i za ujednačavanje zrenja plodova paradajza. Sme se koristiti samo jednom tokom vegetacije. Ne upotrebljavati ga pre kiše, niti u alkalnoj vodi. pH vode treba podesiti na 6. Nakon berbe na tretiranoj površini (pH ispod 6) ništa ne sme da se seje/sadi narednih mesec dana. Na paradajzu, pri temperaturama iznad 30 oC, može da bude fitotoksičan. LD50 4229. S.O. = III. Ovo je jaka kiselina, pa treba zaštititi oči! Ne sme se kombinovati s drugim preparatima. Karenca: 7 dana višnje i paradajz.

Ephon top

Pod uticajem biljnog soka oslobađa etilen. Koristi se za ubrzavanje zrenja i lakšu berbu plodova višnje i za ujednačavanje zrenja plodova paradajza. Sme se koristiti samo jednom tokom vegetacije. Ne upotrebljavati ga pre kiše, niti u alkalnoj vodi. pH vode treba podesiti na 6. Nakon berbe na tretiranoj površini (pH ispod 6) ništa ne sme da se seje/sadi narednih mesec dana. Na paradajzu, pri temperaturama iznad 30 oC, može da bude fitotoksičan. LD50 4229. S.O. = III. Ovo je jaka kiselina, pa treba zaštititi oči! Ne sme se kombinovati s drugim preparatima. Karenca: 7 dana višnje i paradajz.

Ephon top

Pod uticajem biljnog soka oslobađa etilen. Koristi se za ubrzavanje zrenja i lakšu berbu plodova višnje i za ujednačavanje zrenja plodova paradajza. Sme se koristiti samo jednom tokom vegetacije. Ne upotrebljavati ga pre kiše, niti u alkalnoj vodi. pH vode treba podesiti na 6. Nakon berbe na tretiranoj površini (pH ispod 6) ništa ne sme da se seje/sadi narednih mesec dana. Na paradajzu, pri temperaturama iznad 30 oC, može da bude fitotoksičan. LD50 4229. S.O. = III. Ovo je jaka kiselina, pa treba zaštititi oči! Ne sme se kombinovati s drugim preparatima. Karenca: 7 dana višnje i paradajz.