Prikaz 1–12 od 35 rezultata

Active Pro 5-10-18 25kg Mineralno Djubrivo

2.390,00 RSD
Kompleksno cvrsto  neorgansko djubrivo NPK 5- 10 -18 ( CaO 11%,   MgO 2%,   SO321% ) Upotreba i doze: Voce i Vinova Loza 400 do 600 kg/ha posle berbe/vegetativni oporavak Zitarice 300 do 600 kg/ha predsetveno Soja i Suncokret 300 do 500 kg/ha predsetveno

An 5/1 đubrivo

950,00 RSD
Težina proizvoda:5.04 kg
Minimalna količina za poručivanje:1
Broj komada u transportnom pakovanju:1
Broj komada na paleti:180

COMPLEX 15-15-15+ 8SO3+Zn 25kg

COMPLEX 15/15/15 +8SO₃+Zn je uravnoteženo složeno đubrivo sa visokim sadržajem P i K, koje je takođe obogaćeno sumporom i cinkom. 80 % fosfata i sumpora je prisutno u obliku koji se rastvara u vodi, i koji je samim tim odmah dostupan biljkama.
PREPORUKE ZA PRIMENU
COMPLEX 15/15/15 +8SO₃+Zn je đubrivo pogodno za poljoprivredu koja ne podrazumeva uzgoj stoke i/ili za zemljišta i useve sa visokim potrebama za hranljivim materijama, kako bi se osigurala dugotrajna plodnost zemljišta.

EUROFERTIL 67 NPK N-PROCESS 50kg

N – 14%, P 2O5 – 7%, K2O – 16%, MgO – 2%, SO3 – 18% Eurofertil 67 NPK N-Process je kompleksno mineralno đubrivo sa naglašenim sadržajem azota i kalijuma. Kao startno đubrivo podjednako dobre rezultate postiže kako u povrtarskim i voćarskim, tako i u ratarskim kulturama. Odlično izbalansiran odnos hraniva sa naglaskom na azot i kalijum, omogućava postizanje visokih prinosa i odličan kvalitet gajenih kultura. Biljke đubrene Eurofertilom 67 N-Process imaju brz porast, stvaraju jaku lisnu masu i formiraju plodove sa više suve materije. Takvi plodovi su teži, dobro obojeni, sadrže više šećera, bolje se čuvaju i bolje podnose transport. Eurofertil 67 N-Process je đubrivo koje u uslovima intenzivnog zalivanja nije podložno značajnijem ispiranju i zahvaljujući čemu ga đubrene biljke koriste u vrlo visokom procentu, bez obzira na intenzitet i način zalivanja. Zbog toga je izuzetno pogodan za povrtarsku proizvodnju, ratarsku i voćarsku proizvodnju.

EUROFERTIL TOP 34 NPK 50kg

7.290,00 RSD
N – 5%, P2O5 – 19%, K2O – 10%, SO3 – 19%, B – 0,1%, Zn – 0,1% Eurofertil TOP 34 NPK je kompleksno mineralno đubrivo sa naglašenim sadržajem fosfora i izbalansiranim sadržajem kalijuma i ostalih elemenata. Od posebnih dodataka sadrži TOP – PHOS i Physio+. Eurofertil TOP 34, zahvaljujući dodacima TOP – PHOS i Physio+ kompleks, omogućava biljkama brz početni porast, dobro ukorenjavanje i veoma dug period iskorišćenja hraniva iz đubriva. Podjednako dobri rezultati primene Eurofertila TOP 34 postižu se kako u ratarskim tako i u povrtarskim i voćarsko-vinogradarskim kulturama.

EUROFERTIL TOP 37 HORTI 50kg

N – 5%, P2O5 – 10%, K2O – 22%, MgO – 3%, SO3 – 37% Eurofertil PLUS 37 Horti je kompleksno mineralno đubrivo sa naglašenim sadržajem kalijuma i prvenstveno je namenjeno kulturama koje su njegovi veliki potrošači. Zbog specifičnog oblika kalijuma, koji je u sulfatnom obliku, ovo đubrivo je namenjeno za proizvodnju duvana, povrća, voća, vinove loze i cveća. Eurofertil PLUS 37 Horti, zahvaljujući dodatku Physio+, omogućava gajenim kulturama visok procenat iskorišćenja hraniva iz đubriva i dobro podnošenje stresnih uslova obezbeđujući na taj način visok i stabilan prinos. U povrtarskoj, voćarskoj i vinogradarskoj proizvodnji, pored dobre akumulacije šećera u plodovima i boljeg čuvanja, obezbeđuje i bolju obojenost i krupnoću plodova

EUROFERTIL TOP 51 NPK 50kg

7.490,00 RSD
N – 4%, P2O5 – 10%, K2O – 20%, MgO – 2%, SO3 – 17%, B – 0,2%, Zn – 0,15% Eurofertil TOP 51 je kompleksno mineralno đubrivo sa naglašenim sadržajem kalijuma i izbalansiranim sadržajem makro i mikro elemenata. Namenjeno je kulturama koje su veliki potrošači kalijuma (šećerna repa, silažni usevi, povrtarske i voćarsko-vinogradarske kulture) kao i kulturama koje se gaje na zemljištima sa srednjim i nižim sadržajem kalijuma. Od posebnih dodataka sadrži TOP–PHOS i Physio+. Zahvaljujući ovim dodacima Eurofertil TOP 51 omogućava biljkama brz početni porast, dobro ukorenjavanje i veoma dug period iskorišćenja hraniva iz đubriva. U proizvodnji šećerne repe, Eurofertil TOP 51 obezbeđuje bolju akumulacija šećera u repi dok se u proizvodnji uljanih kultura obezbeđuje bolja akumulacija ulja u semenu. U povrtarskoj, voćarskoj i vinogradarskoj proizvodnji, pored dobre akumulacije šećera i boljeg čuvanja, obezbeđuje i bolja obojenost i krupnoću plodova.

EURONATURE P26 50kg

4.990,00 RSD
P2O5 – 26% Euronature P 26 B je čvrsto mineralno đubrivo sa visokim sadržajem fosfora i kalcijuma. Koristi se za meliorativno đubrenje tj. povećanje sadržaja fosfora u zemljištima izrazito kisele reakcije. Takođe se primenjuje za đubrenje ratarskih, voćarskih i povrtarskih kultura. Euronature P 26 B se može koristiti i u organskoj proizvodnji.

Floraline štapići za bilje

290,00 RSD
Težina proizvoda:0.06 kg
Minimalna količina za poručivanje:1
Broj komada u transportnom pakovanju:25
Broj komada na paleti:3000

Italpollina 12-5-15 SK 25kg

Osnovno organo-mineralno djubrivo. Formulacija: Mineralni deo 12-5-15, organski deo 39%. Pakovanje: 25kg

KAN 27% N 25kg

Koncentrovano, brzo delujuće i svuda primenjivo đubrivo KAN 27% N (kalcijum-amonijum-nitrat) je vodeći proizvod kada se radi o azotnom đubrenju.
KAN 27% N može da se koristi u svim biljnim kulturama i na svim zemljištima, jer u poređenju sa drugim azotnim đubrivima ima najmanji efekat zakišeljavanja zemljišta.

KAN 27% N 3kg

550,00 RSD
KAN 27%N je azotno đubrivo za prihranjivanje svih biljnih vrsta preko zemljišta.