Prikaz 1–12 od 433 rezultata

Adengo 1l

17.990,00 RSD
Selektivni translokacioni herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i uskolisnih korova.
AKTIVNA MATERIJA: izoksaflutol 225 g/l, tienkarbazon-metil 90 g/lPreparat sadrži i protektant: ciprosulfamid 150 g/lPakovanje: 1l

Adengo 200ml

3.590,00 RSD
Selektivni translokacioni herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i uskolisnih korova.
AKTIVNA MATERIJA: izoksaflutol 225 g/l, tienkarbazon-metil 90 g/lPreparat sadrži i protektant: ciprosulfamid 150 g/lPakovanje: 1l

Adengo 5l

Selektivni translokacioni herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i uskolisnih korova.
AKTIVNA MATERIJA: izoksaflutol 225 g/l, tienkarbazon-metil 90 g/lPreparat sadrži i protektant: ciprosulfamid 150 g/lPakovanje: 1l

Affinity plus 1l

Klasa: Selektivni, kontaktni herbicid

Aktivna materija: Karfentrazon-etil 60 g/l

Formulacija: ME – mikroemulzija

Pakovanje: 1l

Proizvođač: FMC

Karenca: 3 dana – krompir; 7 dana – jabuka

Plodored: nema ograničenja

Radna Karenca: do sušenja depozita sredstva za zaštitu bilja

Agil

Agil® je selektivni, sistemični herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korova. Primenjuje se u usevima: - suncokreta, soje, šećerne repe i crnog luka. - jednokratno, tretiranjem kada su korovi u fazi 3-5 razvijenih listova pa do početka bokorenja, u količini: a) 0,8 l/ha (8 ml na 100 m2), za suzbijanje jednogodišnjih travnih korova;

Agro quatro

Neselektivni sistemični herbicid za suzbijanje višegodišnjih zeljastih i drvenastih korova sa dubokim korenom te jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova na strništima, za suzbijanje divljeg sirka (Sorghum halepense), zubače (Cynodon dactylon), okruglog šilja (Cyperus rotundus) i drugih višegodišnjih uskolisnih travnih korova u količini 3-12 l/ha uz utrošak vode 200-400 l/ha (30-120 ml u 2-4 l vode na 100 m 2 ). Primenjuje se kad korovi dostignu visinu 15-40 cm, u fazi intenzivnog porasta do pune faze cvetanja.

AGRODIMARK 250ml

690,00 RSD

Klasa: Selektivni, translokacioni herbicid sa hormonskim delovanjem

Aktivna materija: Dikamba 480 g/l (578 g/l Dikamba DMA so)

Formulacija: SL - koncentrovani rastvor

Pakovanje: 250ml

Proizvođač: Agromarket

Karenca: OVP

Plodored: Bez ograničenja

MDK(mg/kg): 0,5

Primena:
USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
KUKURUZ, MERKANTILNI I SILAŽNI 0,5 - 0,7 l/ha Tretirati kada je kukuruz u fazi razvoja 3-5 listova a korovske vrste sa razvijenih 2 do 6 listova.

Akris

Primenjuje se u usevu kukuruza (silažni i merkantilni), u količini 3-3,5 l/ha (30-35 ml na 100 m2) posle setve a pre nicanja useva i korova ili posle nicanja useva do trećeg lista kukuruza (faza 13 BBCH skale).

Albion

Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i nekih uskolisnih korova